Algemeen

Waarom een thuisfront team

Een TFT vervult een brugfunctie tussen de missionair werker en het thuisfront. In het woord thuisfrontteam is er bewust gekozen voor het woord TEAM: Together, Everybody Achieves More (samen bereik…
ezaverzekeringen
12 maart 2018