Skip to main content
Algemeen

Waarom een thuisfront team

Een TFT vervult een brugfunctie tussen de missionair werker en het thuisfront. In het woord thuisfrontteam is er bewust gekozen voor het woord TEAM: Together, Everybody Achieves More (samen bereik…
ezaverzekeringen
12 maart 2018