Steun de zending

Wanneer mensen terug keren vanuit het zendingsveld hebben zij weer verzekeringen nodig die in Nederland de benodigde dekking bieden. Aangezien we vaak het verzoek hebben ontvangen of wij dergelijke verzekeringen kunnen aanbieden hebben wij besloten om actief in deze behoefte te voorzien. U kunt hierbij denken aan: inboedel, woonhuis, aansprakelijkheid, autoverzekeringen etc. etc. EZA Verzekeringen ondersteund diverse zendingsprojecten in binnen- en buitenland. Door uw verzekeringen bij EZA Verzekeringen af te sluiten helpt u mee dit mogelijk te maken.

In de onderstaande module kunt u zelf de premie berekenen, vergelijken en zelfs de verzekeringen rechtstreeks afsluiten. De premies die EZA Verzekeringen aanbiedt behoren tot de scherpste premies in de markt.

Af te sluiten verzekeringen bij EZA Verzekeringen zijn: Aansprakelijkheidsverzekering, Bromfietsverzekering, Caravanverzekering, C-schadeverzekering, Inboedelverzekering, Kampeerautoverzekering, Motorfietsverzekering, Pakket particulier verzekering, Particuliere Rechtsbijstand, Personenauto verzekering, Pleziervaartuigen verzekering, Reis en/of Annulering doorlopend verzekering, Woonhuisverzekering en Zorgverzekering.

Verzekeringen die u online kunt afsluiten

Pakket Particulier

Met het pakket particulier heeft u al uw verzekeringen in één pakket. U kiest zelf welke verzekeringen u wilt. Als u meerdere verzekeringen in het Pakket sluit, bent u er zeker van dat uw verzekeringsproducten goed op elkaar aansluiten. En bij schade hebt u één aanspreekpunt.

Opstalverzekering
Aansprakelijkheidsverzekering
Inboedelverzekering

Opstalverzekering

Een opstalverzekering is een verzekering die schade aan de opstal dekt. Een groot aantal mogelijke schadeoorzaken is verzekerd. Een opstalverzekering is een schadeverzekering en wordt ingedeeld onder de brandverzekeringen. Het artikel brandverzekering omschrijft de brandverzekeringen in het algemeen.

Dekking

De diverse verzekeraars hebben vaak eigen namen waarmee ze de dekking van de opstalverzekering omschrijven. Deze dekkingen komen vaak overeen met de uitgebreide, extra uitgebreide of alle van buiten komende onheilen dekking, zoals omschreven op de pagina brandverzekering.

Glas

Het in het gebouw aanwezige glas, voor zover bestemd voor lichtdoorlating, kan tegen extra premie worden meeverzekerd. In sommige verzekeringen is de glasdekking standaard opgenomen. Bij glas in lood, gebrandschilderd glas en andere bijzondere glassoorten wordt vaak een premieopslag gevraagd. Glas is verzekerd tegen alle van buiten komende onheilen, in feite dus tegen ongeveer alles wat er met het glas kan gebeuren. Bij dubbel glas is het doorslaan van ruiten (vocht in de ruit) niet gedekt. In dergelijke gevallen is er sprake van een eigen gebrek.

Fundering

De fundering van een gebouw is niet standaard verzekerd. Wanneer een gebouw helemaal verloren gaat is het tenslotte te verwachten dat de fundering er nog is. Door een ontploffing (bijvoorbeeld in de cv-ketel) kan de fundering ontwricht raken. De fundering kan daarom worden meeverzekerd. Doorgaans wordt het verzekerd bedrag dan verhoogd. Steeds meer verzekeraars gaan ertoe over de fundering standaard te verzekeren.

Vaststelling herbouwwaarde

Het vaststellen van de herbouwwaarde is werk voor een specialist. Aangezien het inschakelen van een specialist relatief hoge kosten met zich meebrengt, bieden verzekeraars voor particulieren bijna altijd de mogelijkheid de verzekerde som met een herbouwwaardemeter vast te stellen. Wanneer van een dergelijke herbouwwaardemeter gebruik wordt gemaakt, geeft de verzekeraar doorgaans een ‘garantie tegen onderverzekering’. Een dergelijke garantie houdt in dat bij een schade geen beroep zal worden gedaan op eventuele onderverzekering. Onderverzekering heeft dan geen gevolgen voor de uitkering. Het Verbond van Verzekeraars stelt een herbouwwaardemeter op, die door de meeste verzekeraars wordt gebruikt.

Dekking boven de verzekerde som

In een aantal gevallen verleent de verzekeraar dekking boven de verzekerde som. Vaak is voor elke van de hierna genoemde dekkingen de hoogte van de vergoeding gemaximeerd op 10% van de verzekerde som.

Bereddingskosten

Voor bereddingskosten bestaat vaak een ongelimiteerde dekking. Onder bereddingskosten worden kosten verstaan die worden gemaakt voor het voorkomen of verminderen van schade, indien een schade zich verwezenlijkt of dreigt te verwezenlijken. Een belanghebbende is zelfs wettelijk verplicht (art. 7:957 lid 1 BW) binnen redelijke grenzen alle maatregelen te nemen die tot voorkoming of vermindering van de schade kunnen leiden.

Expertisekosten

Na een schade zal een verzekeraar doorgaans een expert inschakelen om de schade vast te stellen. De kosten voor de expert zijn boven de verzekerde som gedekt.

Opruimingskosten

Na een schade kunnen opruimingskosten ontstaan.

Kosten voor noodvoorzieningen

Kosten voor noodvoorzieningen worden vergoed. Een noodvoorziening is bijvoorbeeld een tijdelijke afsluiting als een ruit is ingegooid en er niet direct een nieuwe ruit kan worden geplaatst.

Eigenaar verzekert de opstal

De eigenaar van het gebouw is degene die voor verzekering zorg dient te dragen. Een opstalverzekering is wettelijk gezien geen verplichte verzekering. Wanneer er echter een hypotheek is verstrekt, zal de bank een opstalverzekering verplicht stellen.

Huurwoning

Bij een huurwoning is de verhuurder degene die een opstalverzekering moet afsluiten. Bij gestoffeerde en gemeubileerde woningen is het gebruikelijk dat de verhuurder bovendien ook een inboedelverzekering afsluit. De huurder doet in dat geval er wel verstandig aan ook een inboedelverzekering af te sluiten.

Bij een flat met koopappartementen wordt de opstalverzekering afgesloten door de Vereniging van Eigenaars

Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering sluit je af om je te verzekeren voor schades waar je wettelijk aansprakelijk voor bent. Dit zijn schades die je toebrengt aan personen of de spullen van anderen. De aansprakelijkheidsverzekering dekt niet alleen de schade die jij hebt veroorzaakt, maar ook die van bijvoorbeeld je kinderen, logés en huisdieren.

In Nederland is het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig om dit te doen.

Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering is niet verplicht. Toch heeft praktisch iedere Nederlander een inboedelverzekering, je hebt mooie spullen gekocht en daar ben je zuinig op. Als er dan toch iets mee gebeurt, wil je natuurlijk dat alles goed verzekerd is.

We bepalen de waarde van je inboedel middels een inboedelwaardemeter. Dat is makkelijk want je hoeft niet zelf te rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit te laag verzekerd.

Dekking inboedelverzekering

Alle inboedelverzekeringen hebben verschillende dekkingen: all-Risk en extra uitgebreid. Bij een extra uitgebreide dekking ben je al goed verzekerd voor schade zoals:

 • Brand- en schroeischade
 • Blikseminslag
 • Stormschade
 • Waterschade
 • Inbraak en diefstal (ook van bijvoorbeeld tuinmeubels)
 • Bedorven waar.

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die hulp en advies biedt bij juridische problemen. Bijvoorbeeld als u wordt ontslagen omdat het bedrijf waar u werkt gaat reorganiseren. Of als u er niet uitkomt met de tegenpartij bij een ongeluk in het verkeer. Dan is het fijn als iemand  helpt die weet wat uw rechten en plichten zijn. Een rechtsbijstandverzekering vergoedt de kosten van deze rechtsbijstand

De rechtsbijstandverzekeraar heeft advocaten en/of andere juristen in dienst, die de zaak voor de verzekerde behandelen. Zo nodig voeren zij rechtszaken.

Omvang van de dekking

Een rechtsbijstandverzekeraar verleent over het algemeen dekking tegen nagenoeg alle geschillen die de verzekerde overkomt. Het is ook mogelijk dat er bepaalde geschillen wel, en andere niet worden verzekerd. De verzekeringnemer kan dan kiezen of hij (bijvoorbeeld) arbeidsgeschillen mee wil verzekeren.

In Nederland is het gebruikelijk dat er een wachttermijn van drie maanden wordt opgenomen. Deze drie maanden gaan in na de ingangsdatum van de verzekering. Binnen deze drie maanden wordt geen rechtsbijstanddekking verleend. Als achterliggende reden wordt aangevoerd dat zo wordt voorkomen dat men pas bij een dreigend juridisch geschil een rechtsbijstandverzekering afsluit. Geschillen die reeds bestonden voor de ingang van de verzekering zijn nooit gedekt, dus ook niet als de wachttermijn is verstreken.

Autoverzekering

WA-Dekking

Een WA autoverzekering is wettelijk verplicht in Nederland. WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid. De WA autoverzekering biedt dekking voor de schade die veroorzaakt is aan derden waarvoor een automobilist wettelijk gezien aansprakelijk is. De WA dekking is de minimale dekking die een autoverzekering kan bieden. Schades opgelopen aan uw eigen voertuig zijn niet verzekerd. Voor een uitgebreidere dekking kunt u een WA+beperkt casco of WA+casco afsluiten.

Voor wie?

De WA autoverzekering is een basisverzekering en wordt meestal geadviseerd voor auto’s ouder dan acht jaar, behalve auto’s met een speciale waarde zoals een oldtimer. Het is natuurlijk ook mogelijk om uw auto te verzekeren met een uitgebreidere dekking, zodat bijvoorbeeld ruitschade wel wordt gedekt.

Wa+beperkt casco

De beperkt casco verzekering is een bezitsverzekering en geeft dus, naast de aansprakelijkheidsdekking, dekking aan het eigen bezit. Bij een WA+beperkt casco Autoverzekering wordt de volgende schade aan uw auto vergoed: schade aan derden veroorzaakt door de eigenaar / bestuurder van de auto. Deze verzekering dekt ook schade aan de eigen auto in bepaalde situaties, zoals in de polis omschreven. U kunt hierbij denken aan brand, blikseminslag, hagelschade, diefstal, storm, een botsing met loslopende dieren en ruitbreuk.

Voor wie?

De Beperkt Casco Autoverzekering wordt geadviseerd voor auto’s van drie / vier jaar oud tot acht jaar oud. Dit is slechts een advies, u kunt ook voor een uitgebreidere dekking kiezen als u ook verzekerd wilt zijn tegen schade aan uw eigen auto.

WA+Casco

Een WA+casco Autoverzekering wordt ook wel een All-Risk verzekering genoemd, omdat het u verzekert tegen bijna alle schade. Bij een WA+casco Autoverzekering wordt de volgende schade aan uw auto gedekt: Schade aan derden veroorzaakt door de eigenaar / bestuurder van de auto, brand, diefstal, storm en ruitbreuk. Botsingen, omslaan, slippen en van de weg raken worden eveneens gedekt met een WA+casco autoverzekering. De WA+casco Autoverzekering is de meest uitgebreide dekking.

Voor wie?

De WA+Casco autoverzekering wordt geadviseerd voor vrijwel nieuwe auto’s die jonger zijn dan drie / vier jaar.

Motorverzekering

WA dekking

Een WA motorverzekering is wettelijk verplicht in Nederland. WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid. De WA motorverzekering biedt dekking voor de schade die veroorzaakt is aan derden waarvoor een motorrijder wettelijk gezien aansprakelijk is. De WA dekking is de minimale dekking die een motorverzekering kan bieden. Schades opgelopen aan uw eigen motor zijn niet verzekerd. Voor een uitgebreidere dekking kunt u een WA+beperkt casco of WA+casco afsluiten.

Voor wie?

De WA motorverzekering is een basisverzekering en wordt meestal geadviseerd voor motors ouder dan acht jaar. Het is natuurlijk ook mogelijk om uw motor te verzekeren met een uitgebreidere dekking.

WA+beperkt casco

De beperkt casco verzekering is een bezitsverzekering en geeft dus, naast de aansprakelijkheidsdekking, dekking aan het eigen bezit. Bij een WA+beperkt casco motorverzekering wordt de volgende schade aan uw motor vergoed: schade aan derden veroorzaakt door de eigenaar / bestuurder van de motor. Deze verzekering dekt ook schade aan de eigen motor in bepaalde situaties, zoals in de polis omschreven. U kunt hierbij denken aan brand, blikseminslag, hagelschade, diefstal, storm, een botsing met loslopende dieren.

Voor wie?

De Beperkt Casco Motorverzekering wordt geadviseerd voor motors van drie / vier jaar oud tot acht jaar oud. Dit is slechts een advies, u kunt ook voor een uitgebreidere dekking kiezen als u ook verzekerd wilt zijn tegen schade aan uw eigen motor.

WA+casco

Een WA+casco motorverzekering wordt ook wel een All-Risk verzekering genoemd, omdat het u verzekert tegen bijna alle schade. Bij een WA+casco Motorverzekering wordt de volgende schade aan uw auto gedekt: Schade aan derden veroorzaakt door de eigenaar / bestuurder van de motor, brand, diefstal, storm. Botsingen, omslaan, slippen en van de weg raken worden eveneens gedekt met een WA+casco autoverzekering. De WA+casco Motorverzekering is de meest uitgebreide dekking.

Voor wie?

De WA+Casco motorverzekering wordt geadviseerd voor vrijwel nieuwe motors die jonger zijn dan drie / vier jaar.

Caravanverzekering

Een caravanverzekering verzekert u tegen diefstal, brand, schade door storm of een aanrijding. Zo kunt u dus met een gerust hart op reis. U kunt er ook voor kiezen om uw inboedel, luifel en apparatuur mee te verzekeren. Er zijn verschillende aanbieders met verschillende premies en dekkingen. Hier kunt u de premie voor uw caravanverzekering berekenen en kijken welke het beste bij u past.

Enkele voordelen van de caravanverzekering bij EZA Verzekeringen:

 • Een nieuwe caravan kan tot 5 jaar tegen nieuwwaarde verzekerd worden.
 • Een tweedehands caravan kan tot 3 jaar tegen aanschafwaarde verzekerd worden.
 • Diverse eigen risico mogelijkheden
 • Storm- en hagelschadedekking
 • 24/7 hulpverlening mogelijk via de alarmcentrale
 • Scherpe premiesteling
 • Direct online aan te vragen

Bromfietsverzekering

De wettelijke aansprakelijkheid is verplicht voor alle voertuigen, dus ook voor uw bromfiets. Schade die u veroorzaakt bij anderen wordt met deze verzekering gedekt. Schade aan uw eigen brommer is met deze verzekering echter niet standaard gedekt. Het is wél mogelijk om financiële schade aan uw eigen bromfiets te verzekeren. U kunt er dan voor kiezen om een WA+ dekking óf een Allriskverzekering af te sluiten. Bereken hier de premie voor uw bromfietsverzekering, vergelijk de verschillende verzekeraars en vergelijk de voorwaarden.

WA verzekering

Met een WA verzekering bent u verzekerd dat de schade die u veroorzaakt door bijvoorbeeld een aanrijding met uw bromfiets aan anderen wordt vergoed.

WA+ beperkte casco verzekering

Met een WA+ beperkte casco verzekering bent u naast de schade aan derden ook verzekerd voor schade aan uw eigen bromfiets door bijv. diefstal of stormschade.

WA+ volledige casco verzekering

Met een WA+ volledige casco verzekering bent u het meest uitgebreid verzekerd. Naast de schade aan anderen bent u verzekerd voor schade aan uw bromfiets door bijna alle oorzaken zoals: botsen, omvallen, slippen en van de weg raken.

Kampeerautoverzekering

Uw kampeerauto of veelal camper genoemd wilt u vanzelfsprekend goed verzekeren. Voor de meeste mensen is het een kostbaar bezit waar elk jaar veel kilometers mee wordt gereden naar de mooiste bestemmingen. Het is belangrijk om een goede verzekering af te sluiten passend bij uw situatie. Vanzelfsprekend wil niemand hier teveel premie voor betalen. Vergelijk hier de verschillende verzekeraars, premies en voorwaarden.

Voordelen van de kampeerautoverzekering bij EZA Verzekeringen:

 • Scherpe premie
 • Uitgebreide dekkingsmogelijkheden
 • Aankoopwaarde dekking mogelijk
 • Nieuwwaarde dekking mogelijk
 • Pechhulp in heel Europa
 • Direct online afsluiten
 • Digitale polismap

Pleziervaartuigenverzekering

Een goede bootverzekering voor uw pleziervaartuig is erg belangrijk. U wilt vanzelfsprekend uw vaak erg kostbare bezit goed beschermen. Ondanks dat u erg zuinig bent op uw vaartuig kan er altijd iets gebeuren wat schade veroorzaakt. De kosten van reparatie kunnen hoog oplopen om maar niet te spreken van de kosten bij een totaal verlies door schade of diefstal. Ook is het belangrijk dat u verzekerd bent voor schade aan anderen door uw toedoen zodat u niet zelf voor onverwacht hoge kosten komt te staan.

Bereken hier uw premie en vergelijk de verschillende verzekeraars en voorwaarden.

Verschillende mogelijkheden:

 • Aansprakelijkheidsdekking
 • Diverse casco dekkingen
 • Eigen gebrek meeverzekeren
 • Motor meeverzekeren
 • trailer meeverzekeren
 • Uitgebreide vaargebieden
 • Rechtsbijstand
 • Ongevallenverzekering
 • Hulpverlening