Worden vaccinaties vergoed op de ziektekostenverzekering van het EZA Expat pakket?

De kosten voor reisvaccinaties voor vertrek kun je declareren bij je huidige Nederlandse zorgverzekering. De vaccinaties tijdens het verblijf in het buitenland zijn onder bepaalde voorwaarden te declareren.

Is de alarmcentrale alleen voor spoedeisende hulpvragen?

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is de alarmcentrale niet alleen voor spoed. De alarmcentrale kan advies geven over de medische zorg in je gebied en aangeven waar de beste zorg is te verkrijgen voor welke aandoening. De alarmcentrale kan vooraf machtigingen regelen voor behandelingen en eventueel voorschotten betalen bij een te verwachten hoge rekening. De alarmcentrale is het eerste aanspreekpunt bij medische problemen.

Welke wijzigingen moeten we aan EZA Verzekeringen doorgeven?

Alle relevante wijzigingen in de gezinssituatie moeten per email of telefonisch aan ons worden doorgegeven. Als er een bijvoorbeeld een baby wordt geboren, er een verhuizing is, het land van verblijf wijzigt, wanneer u op verlof komt of definitief weer terugkomt. Wij kunnen daarop indien nodig de verzekering aanpassen.

Zorgpasjes

Zorgpasjes worden digitaal tezamen met de polis naar u verzonden. Wilt u alsnog een hardcopy ontvangen dan kunt u deze opvragen via info@ezaverzekeringen.nl

Tandheelkunde

Tandheelkunde is een extra aanvullende verzekering die is mee te verzekeren in het Eza Expat pakket, het maakt niet automatisch deel uit van de ziektekostenverzekering. Kinderen tot 18 jaar zijn nog wel verzekerd voor tandheelkunde tot een bedrag van € 375 per jaar per kind.

Terugkeer naar Nederland

Het is belangrijk dat u bij terugkeer naar Nederland contact met ons opneemt zodat wij u kunnen helpen om de verzekeringen om te zetten en verder van dienst te zijn met alle benodigde verzekeringen in Nederland. Een Nederlandse zorgverzekeraar zegt niet automatisch uw EZA Expat Pakket op, al zeggen ze wellicht soms dat ze het wel doen. Dit dient u in alle gevallen zelf te doen!

Declaraties

Declaraties kunt u indienen via onze website bij het kopje ‘Dien een declaratie in‘ of via de email via info@ezaverzekeringen.nl dit wel altijd voorzien van het schadeaangifteformulier.

Dien ik voor vertrek mijn Nederlandse zorgverzekering op te zeggen?

Ja, als u zich uitschrijft uit de BRP dient u zelf uw Nederlandse zorgverzekeringen op te zeggen.

Zwangerschap en bevalling

Zwangerschap en bevalling zijn via de ziektekostenverzekering van het Eza Expat pakket in het eerste verzekeringsjaar tot €2.500,- en vanaf het tweede verzekeringsjaar tegen kostprijs voor alle kosten die gemaakt worden per zwangerschap, van de eerste echo tot en met de bevalling. Ook als u in Nederland wilt bevallen wordt zelfs een groot deel van uw vliegticket vergoed.