Coronavirus

Vanuit diverse kanalen ontvingen wij vragen over het Coronavirus en de reis- annuleringsverzekering. Graag geven wij hierop algemeen antwoord.

Dit antwoord geldt in de meeste situatie bij de meeste verzekeringen,  er zijn altijd uitzonderingen mogelijk daarvoor dienen we te kijken naar uw persoonlijke situatie en verzekering.

Biedt het calamiteitenfonds uitkomst?
Het Calamiteitenfonds biedt geen dekking voor ziektes. De definitie van een calamiteit in de garantieregeling is: “een door molest of een natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.” Bij ziektes en epidemieën is daarvan geen sprake. Voor meer informatie zie: https://www.calamiteitenfonds.nl/nieuws/coronavirusgeendekking.

REISVERZEKERING
Geldigheid reisverzekering zodra de reis door het Coronavirus langer is dan gepland?
Duurt de reis van de verzekerde door onvoorziene vertraging, buiten de wil om van de klant, langer dan dit aantal geplande dagen? Dan blijft de reisverzekering geldig tot het eerst mogelijke moment dat hij naar huis kan terugkeren.

Extra reis- en verblijfkosten omdat verzekerde door het Coronavirus langer op zijn reisbestemming moet blijven. Is dit verzekerd?
Extra reis- en verblijfkosten zijn alleen verzekerd als verzekerde of zijn medeverzekerde ernstig ziek worden tijdens de reis. Verzekerde dient contact op te nemen met de Alarmcentrale van de verzekeraar.
Maar, laat verzekerde eerst contact opnemen met zijn reisorganisatie, hotel of vervoersmaatschappij.

Medische kosten tijdens de reis door het Coronavirus.
Heeft verzekerde geneeskundige kosten meeverzekerd op zijn reisverzekering? Dan is hij verzekerd voor schade door ziekte tijdens de reis als aanvulling op de vergoeding van zijn zorgverzekering.
Let op: de zorgverzekering dient ook dekking te bieden in het land waar de klant op reis is. Er wordt uitsluitend een aanvullendevergoeding vanuit de reisverzekering gedaan.

ANNULERINGSDEKKING
De reisbestemming is getroffen door het Coronavirus. Daarom wil en/of kan verzekerde niet meer op vakantie naar dit gebied. Kan hij nu een beroep doen op de annuleringsdekking?
De standaard annuleringsdekking biedt hiervoor geen dekking. Laat in alle gevallen verzekerde eerst contact opnemen met zijn reisorganisatie, hotel of vervoersmaatschappij.

Op reis in het gebied waar het Coronavirus heerst. Daarom wil verzekerde zijn reis afbreken. Kan hij de niet gebruikte reisdagen claimen op zijn annuleringsdekking?
De annuleringsverzekering biedt geen dekking voor het afbreken van een reis (ongebruikte reisdagen) vanwege besmettingsgevaar.

Geboekte reis die uit losse onderdelen bestaat (samengestelde reis). Door uitval van één van de vooraf in Nederland geboekte reisonderdelen kan verzekerde geen gebruik meer maken van de overige geboekte reisonderdelen. Biedt de annuleringsverzekering hier dekking voor?
Heeft verzekerde een annuleringsverzekering met de dekking samengestelde Reis? Dan is hij verzekerd tot maximaal de annuleringskosten van de niet-gebruikte onderdelen. Dit geldt alleen als de vervoerder, verhuurder en/of reisorganisatie de kosten voor annulering niet vergoedt en niet voor vervanging kan zorgen.