Wij bieden een

speciale verzekering,

voor u.

Wanneer u voor een lange periode in het buitenland verblijft dient u zich uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP), hierdoor vallen regelingen weg die als je in Nederland woont en werkt als vanzelfsprekend worden beschouwd. Om voor belangrijke zaken in het buitenland verzekerd te zijn is het EZA Zendelingen Pakket ontwikkeld.

In dit pakket vind u alle dekkingen die nodig zijn voor een zorgeloos verblijf in het buitenland, denk hierbij aan de zorgverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, extra vliegreis, rechtsbijstand, particuliere aansprakelijkheid en meer.

Dekkingsmogelijkheden
 • Ziektekosten
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Ongevallen
 • Tandheelkundige hulp
 • Vervoer Stoffelijke Overschot
 • S.O.S. Hulpverlening
 • Extra vliegreis
 • Reisbagage
 • Rechtsbijstand
 • Inboedel
 • Opslag achterblijvende inboedel
 • Kostbaarheden
 • Instrumenten
 • Particuliere aansprakelijkheid
Op maat, voor u

Repatriëring

Een belangrijk onderdeel van het EZA Zendelingen Pakket is de zogenaamde repatriëring. Wanneer er een medische behandeling noodzakelijk is wilt u vanzelfsprekend dat dat zo goed en veilig mogelijk gebeurd en dat u niet in een lokaal, onder de maat presterend ziekenhuis terecht komt. De dekking repatriëring zorgt er voor dat u in overleg met de alarmcentrale op die plaats terecht komt waar u de best mogelijke zorg krijgt. Dit kan een gekwalificeerd ziekenhuis in een buurland zijn maar het kan ook zijn dat u naar Nederland wordt gebracht met een lijn- of
ambulancevliegtuig.

Zekerheid

Ziektekosten

Een zeer compleet ziektekosten pakket wat niet alleen bij spoedeisende hulp maar ook bij planbare zorg een goede dekking geeft. Zelfs fysiotherapie en andere paramedische hulp zijn standaard verzekerd in het EZA Zendelingen Pakket.

zonder voorbehoud

Molest

Het EZA Zendelingen Pakket geeft volledige dekking voor molest. Molest is het risico dat u loopt bij bijv. burgeroorlogen of andere binnenlandse onlusten. U heeft dekking voor alle medische kosten veroorzaakt door een molest situatie of andere oorzaken zonder voorbehoud.

In noodgevallen

VSO

Indien u onverhoopt zou komen te overlijden op het zendingsveld wordt er voor gezorgd dat uw stoffelijk overschot naar Nederland wordt gebracht.

Vrijblijvend advies over vertrek naar het buitenland is gratis.

Bestel het gratis boekje Zending Verzekerd vol tips over verzekeringen!