Naar het buitenland? Uitschrijving uit Nederland

De Basisregistratie Personen (BRP) stelt dat iemand die langer dan acht maanden aaneengesloten in het buitenland verblijft, zich dient uit te schrijven uit Nederland. Als u zich niet tijdig in- en uitschrijft kunnen zelfs boetes worden opgelegd! Houd dit dus goed in gaten. Als u zich uitschrijft uit Nederland kun je ook de basiszorgverzekering, die verplicht is voor alle ingezetenen van Nederland, niet meer aanhouden.

Zodra bekend is wanneer je (ongeveer) vertrekt, is het van belang zo spoedig mogelijk een gezondheidsverzekering afsluit. EZA Verzekeringen heeft hiervoor het EZA Expat Pakket waarmee u uitstekend wereldwijd gedekt bent. Neem contact voor een afspraak met de adviseur, met wie u kunt overleggen over uw verzekeringen. In verband met de acceptatietermijnen van verzekeraars adviseren wij dit minimaal 2 maanden voor vertrek te doen. U voorkomt hiermee dat u vlak voor of zelfs na vertrek nog in onzekerheid bent omtrent de acceptatie en afwikkeling van uw verzekeringen.

Wat is uw pensioensituatie?

Bij de meeste werkgevers bouwt u pensioen op. Als u van werkgever wisselt, kun u soms het opgebouwde pensioen inbrengen in de nieuwe pensioenregeling. Vooral als u voor langere tijd naar het buitenland gaat, kan het gebrek aan pensioenopbouw in die periode leiden tot een aanzienlijk tekort op pensioengerechtigde leeftijd. Om inzichtelijk te krijgen hoe uw persoonlijke pensioensituatie wordt bij uw pensioengerechtigde leeftijd, kan EZA Verzekeringen een pensioenanalyse voor u maken. Met deze analyse brengen we eventuele tekorten in beeld. Vervolgens kunnen we een goede (verzekerings)oplossing adviseren.

Bent u op de hoogte van uw AOW situatie?

Wat is AOW?
Elke ingezetene van Nederland bouwt een AOW-uitkering op. De premie hiervoor betaalt u gedurende 50 jaar voorafgaand aan uw AOW-gerechtigde leeftijd. Meestal gaat dit via uw werkgever, uitkeringsinstantie of onderwijsinstelling. Er wordt dus 50 jaar lang jaarlijks 2% AOW-uitkering opgebouwd. Wanneer de opbouw begint, hangt af van uw AOW-leeftijd. Deze uitkering ontvangt u levenslang vanaf uw AOW-leeftijd. Vanaf 2013 is de AOW-gerechtigde leeftijd voor veel mensen al opgeschoven van 65 naar 67 jaar. Als u langer dan 12 aangesloten maanden niet in Nederland woont en niet bent ingeschreven in de BRP, stopt de betaling van de AOW premie en daarmee de opbouw van de AOW-uitkering. Voor ieder jaar dat u buiten Nederland woont en niet ingeschreven bent in de BRP, wordt de AOW-uitkering met 2% gekort. Periodes korter dan een jaar worden uiteindelijk bij elkaar opgeteld.

AOW behouden bij vertrek uit Nederland
Wanneer je voor meer dan 8 maanden naar het buitenland vertrekt moet u worden uitgeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Eén van de gevolgen hiervan is dat de AOW-opbouw stopt hierdoor verliest u 2% van de toekomstige AOW-uitkering. De SVB geeft de mogelijkheid om de AOW-opbouw vrijwillig voort te zetten. Wanneer u gebruik wilt maken van de vrijwillige AOW-verzekering moet u dit binnen een jaar na uw vertrek uit Nederland hebben geregeld. Het voordeel van de vrijwillige voortzetting is dat u recht houdt op een volledige AOW-uitkering als u de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt. De premie van deze voorziening is “inkomensafhankelijk” ook indien er geen sprake is van een inkomen uit werk. Wanneer u leeft van giften moet u ook deze inkomsten mee rekenen in de bepaling van de premie hiervan mag u dan nog bepaalde gemaakte kosten aftrekken. Hoe lager de inkomsten hoe lager de premie zal uitvallen, er is echter wel sprake van een minimum en een maximum premie.
Klik hier om uw premie te berekenen.

Wanneer u in het buitenland blijft wonen als u de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt hebt u ook recht op de uitkering. Er zijn enkele voorwaarden gesteld aan het ontvangen van de uitkering, klik hier om te zien welke situatie voor u van toepassing is.

Beperkte duur vrijwillig verzekeren
In principe kunt u zich voor maximaal 10 jaar vrijwillig verzekeren voor de AOW. Als u werkzaam bent in het algemeen belang (bijvoorbeeld als ontwikkelingswerker), geldt deze maximale termijn niet. Neem contact met ons op om te bepalen onder welke regeling uw situatie valt. Naast het vrijwillig verzekeringen via de SVB kunt u er ook voor kiezen om het AOW-tekort in eigen beheer bij elkaar te sparen. Wanneer u zich weer definitief in Nederland gaat vestigen wordt u weer opgenomen in de “normale” AOW-verzekering

Om te bepalen wat het meest voordelig is, dient uw specifieke situatie uitvoerig te worden bekeken. Vraag een adviesgesprek aan om te ontdekken wat het meest voordelig is in uw situatie.