Worden vaccinaties vergoed op de ziektekostenverzekering van het Eza Expat pakket?
De kosten voor reisvaccinaties kun je declareren bij je huidige Nederlandse zorgverzekering. Als die geen dekking biedt, kun je de kosten declareren op de ziektekostenverzekering van het Eza Expat pakket. Deze verzekering vergoedt reisvaccinaties tot een bedrag van € 100,-

Is de alarmcentrale alleen voor spoedeisende hulpvragen?
In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is de alarmcentrale niet alleen voor spoed. De alarmcentrale kan advies geven over de medische zorg in je gebied en aangeven waar de beste zorg is te verkrijgen voor welke aandoening. De alarmcentrale kan vooraf machtigingen regelen voor behandelingen en eventueel voorschotten betalen bij een te verwachten hoge rekening. De alarmcentrale kan je daarnaast helpen als een behandelaar in Nederland de verzekering van de Goudse niet herkent en/of niet accepteert. De alarmcentrale is het eerste aanspreekpunt bij medische problemen.

Welke wijzigingen moeten we aan Eza verzekeringen doorgeven?
Alle relevante wijzigingen in de gezinssituatie moeten per email of telefonisch aan ons worden doorgegeven. Als er een bijvoorbeeld een baby wordt geboren, er een verhuizing is, het land van verblijf wijzigt, wanneer u op verlof komt of definitief weer terugkomt. Wij kunnen daarop indien nodig de verzekering aanpassen.

Zorgpasjes
Zorgpasjes worden digitaal tezamen met de polis naar u verzonden. Wilt u alsnog een hardcopy ontvangen dan kunt u deze opvragen via info@ezaverzekeringen.nl

Tandheelkunde
Tandheelkunde is een extra aanvullende verzekering die is mee te verzekeren in het Eza Expat pakket, het maakt niet automatisch deel uit van de ziektekostenverzekering. Kinderen tot 18 jaar zijn nog wel verzekerd voor tandheelkunde tot een bedrag van € 375 per jaar per kind.

Terugkeer naar Nederland
Wilt u bij terugkeer naar Nederland dit aan ons doorgeven, wij kunnen de verzekering dan voor u aanpassen zodat deze niet onnodig doorloopt en u wellicht te lang dubbele premies betaald. Een Nederlandse zorgverzekeraar zegt niet automatisch uw Eza Expat pakket op, al zeggen ze wellicht soms dat ze het wel doen. DIt dient u in alle gevallen zelf te doen!.

Declaraties
Declaraties kunt u indienen via onze website bij het kopje indienen declaraties of via de email via info@ezaverzekeringen.nl dit wel altijd voorzien van het schadeaangifteformulier. Eventueel kunt u de declaraties ook via de post versturen naar Postbus 155 9200 AD Drachten

Dien ik voor vertrek mijn Nederlandse zorgverzekering op te zeggen?
Ja, u dient in alle gevallen zelf uw eigen Nederlandse zorgverzekering op te zeggen.

Zwangerschap en bevalling
Zwangerschap en bevalling zijn via de ziektekostenverzekering van het Eza Expat pakket in het eerste verzekeringsjaar tot €2.500,- en vanaf het tweede verzekeringsjaar tegen kostprijs voor alle kosten die gemaakt worden per zwangerschap, van de eerste echo tot en met de bevalling. Ook als u in Nederland wilt bevallen wordt zelfs een groot deel van uw vliegticket vergoed.