Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Waar gehakt wordt vallen spaanders, zegt het spreekwoord. Zo is het vaak ook; waar mensen werken worden fouten gemaakt. Als u personeel in dienst heeft, vallen fouten die zij tijdens diensttijd maken onder uw verantwoordelijkheid. Tenzij er sprake is van opzet, maar dat laten we buiten beschouwing. In Nederland ontstaat meer en meer een claimcultuur. Opdrachtgevers stellen hun adviseurs veelal aansprakelijk voor verkeerd gegeven adviezen. Dit kan u ook overkomen. De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking als een claim wordt ingediend voor de financiële gevolgen van een vergissing, nalatigheid of onachtzaamheid door u of uw personeel. Hierbij is het dus geen voorwaarde dat er materiële of letselschade moet zijn (zoals bij de AVB), maar gaat het om financiële schade. Dit wordt de ‘zuivere vermogensschade’ genoemd. De polis biedt alleen dekking voor fouten die binnen de verzekerde hoedanigheid worden gemaakt. Let altijd goed op of deze omschrijving correct en volledig is. De verzekering is vaak wel uit te breiden met een dekking voor materiële en letselschade (de AVB).

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt veelal geboden aan specifieke beroepsgroepen zoals notarissen, advocaten, juridische
adviseurs, mediators, organisatieadviseurs, bouwkundig tekenaars etcetera. Niet elk beroep is verzekerbaar. Indien u wil weten of voor uw beroep deze verzekering mogelijk is kunnen wij dit voor u nagaan, bij voorkeur aan de hand van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Schades die veroorzaakt zijn vóór de ingangsdatum kunnen worden meeverzekerd, mits deze bij verzekerde niet bekend zijn. Schades die in de verzekerde periode vallen en ná het beëindigen van de verzekering worden ingediend, kunnen eveneens worden meeverzekerd. Voordat de verzekering tot stand komt wil de verzekeraar een goed beeld hebben van het risico. Daarom vraagt de verzekeraar naar de werkwijze, certificering etcetera.

Vul het onderstaande formulier in om een adviesgesprek aan te vragen

U kunt uiteraard ook bellen om direct een afspraak te plannen: 0342-462389

Wilt u alstublieft velden met een * invullen?