Leeftijdsgrens Extra vliegreisverzekering per heden vervallen.

1 februari 2017

Leeftijdsgrens Extra vliegreisverzekering per heden vervallen.

Wij zijn verheugd dat we u kunnen meedelen dat wij een aanzienlijke verbetering hebben kunnen realiseren op ons Eza Expat pakket.

Op ons Eza Expat pakket bestaat de mogelijkheid om een extra vliegreisverzekering te sluiten, deze verzekering vergoedt de vliegtickets naar Nederland bij ernstig letsel of overlijden van familieleden in de eerste of de tweede graad. In de voorwaarden was opgenomen dat er geen uitkering plaatsvindt als het betreffende familielid ouder is dan 75 jaar.

We hebben kunnen bewerkstelligen dat de verzekeraar deze beperking van 75 jaar laat vervallen. Dus voor alle zendelingen met een dergelijke verzekering geldt dat er vanaf heden dekking is voor bedoelde extra vliegreiskosten, ook als de betreffende familieleden ouder zijn dan 75 jaar.